Liderlerin Sahip Olması Gereken 6 Özellik

14.11.2016

Etkin bir liderin, ancak yönettiği takımın mümkün kıldığı kadar başarılı olabildiği bilinen bir gerçek… Eğer yönetici yeterli performansı gösteremezse, takımı da uzun vadede istikrarlı bir başarı sağlayamaz. Yöneticinin hedef ve beklentileri düzgün bir şekilde oluşturmadığı durumlarda çalışanlar ne yapılması gerektiğini kendileri belirler, bu da zaman kaybına neden olur.

Genelde insanlar sadece kendilerinden yapılması isteneni yaparlar. Belirgin yönergeler olmadığında ya da iş tanımı çok belirsiz olduğunda çalışanların kendi hedeflerini oluşturmaları beklenen bir durumdur.

Yöneticilerinin güçlü olduğu takımlar, kendilerine söylenmeden çözüm bulma konusunda da aktif olarak rol alırlar. Böylece yönetici kendi takımındaki insanların işi benimsemesini ve işe tamamen kendilerini vermelerini sağlar. Çalışanlar işlerini benimsemiş bir şekilde düşünüp harekete geçtikleri zaman daha da üretken olurlar, böylece işler de ilerlemiş olur.

Peki takımını etkin bir şekilde yöneten ve doğru sonuçlara ulaşan bir lider olmak için neler yapmalısınız? Sizler için derledik:

Etkin Liderlerin Sahip Olduğu 6 Özellik

1. Liderler gerçekleri ve sorumlulukları ortaya koyar.

İnsanlar nerede durduklarını bilmeden ilerleyemezler, çünkü içinde bulundukları durum hedeflerin ne olacağını belirler. Çalışanların mevcut durumu anladığından emin olan bir yönetici, herkese gerekli görev dağılımını yaparak ilerlemeyi mümkün kılar.

2. Liderler beklentileri belirler ve çalışanlara sorumluluk verir.

Yöneticilerin birinci görevi doğru işlerin yapıldığından emin olmaktır. En temel sorumluluğu ise beklenti ve hedefleri oluşturmaktır, çünkü beklentiler karşılandığı zaman görev tamamlanmıştır! Yöneticinin vizyonunu gerçeğe dönüştürmek, hedeflerin belirlenmesi ve üzerlerinde çalışılmaya başlamasını sağlamakla mümkün olur. Çalışanın kendisi de geliştiğini ve katkı sağladığını gördüğünde, hissettiği iş doyumu da daha fazla olur.

3.Liderler çalışanların kendilerini geliştirmesi için yeni yöntemler bulur.

Etkin bir yönetici, kendisini geliştirdiğinde takımının da gelişeceğini bilir. Ayrıca bir kişinin ilerlemesi, takımın diğer üyelerine de olumlu yansır. Böylece herkes kendi becerilerini geliştirme imkânı bulur.

4. Liderler ödüllendirmeyi bilir.

Yöneticinin belirlediği vizyona doğru ilerlemeye yardım eden işler, doğru işlerdir. Yukarıda saydığımız özelliklere sahip olan bir lider hedeflere ulaşıldığını gördüğü zaman çalışanlarını ödüllendirir.

5. Liderler beklenenin altında bir performansı kabul etmez ve bunun üzerinde durur.

Yönetici ne kadar iyi olursa olsun hedeflere ulaşmak, çalışan kişinin seçimidir. İşini kendisinden beklendiği gibi yapmayan bir çalışan olduğunda durumu kurtarmak ve düzeltmek için aksiyona geçilmesi gerekir. Düzeltirken ek olarak eğitim ya da rehberlik verilebilir, ancak iş çok ciddiyse işten çıkarmak da gündeme gelebilir. Eğer yönetici eyleme geçmeyi ertelerse diğer çalışanlara da beklenenin altında performans gösterilmesinin kabul edilebilir bir durum olduğu mesajını vermiş olur.

6. Liderler çalışanlarını dinler.

Yöneticiler çalışanlarının sorunlarını ve önerilerini dinlemenin önemli olduğunu bilir. İşi onlar yaptığı için fikirleri çok önemlidir. Onlardan gelen öneriler doğrultusunda yapılan iş daha iyiye gider. Güvenin olmadığı bir takımda güçlü ilişkiler ve sonuç odaklı bir yaklaşım var olamaz. Etkin bir iletişimin kurulmasına ek olarak çalışanlara vakit ayırıp dinlemek, güven oluşumuna da yardımcı olur.

Kaynak :
http://articles.bplans.com/want-team-engaged-lead/