Zaman Yönetiminde Psikoloji

Zaman Yönetiminde Psikoloji

Bizlere adil olarak dağıtılan tek kaynak zamandır. Herkesin günde 24 saati ve haftada 7 günü vardır. Şüphesiz ki geçen zaman geri döndürülemez, ya da ödünç alınamaz. O yüzden, yapılabilecek tek şey sahip olunan zamanı iyi kullanabilmektir.

 

Bazılarımız hepimize adil bir şekilde dağıtılmış olan zamanı verimli kullanabilirken, bazılarımız sahip olduğu zaman içerisinde hiçbir işi yetiştirememekten, bir günde 24 saat yerine 34 saat olmamasından şikâyet ediyor. Bu da problemin, belirli zaman içerisinde kendisini yönetme konusunda başarısız olan kişilerde olduğunu gösteriyor. 

 

Bir kişinin kendi zamanını etkin yönetebilmesinde en önemli nokta yine kişinin kendisidir. Kişi kendi düşünce yapıları, duyguları, davranışları ve alışkanlıkları konusunda farkındalık kazandıkça, zamanını yönetebilme konusunda da başarılı olacaktır.

 

 • Zaman Kavramının Önemini Fark Etmek
 • Zaman Yönetimi ile İlgili Kişisel Sorumluluğu Anlamak
 • Pareto kuralı, Parkinson kuralı ve Kanban tekniğini öğrenmek
 • Kuşak farklılıklarının Zaman ve Kariyer Yönetimindeki Etkisini Fark Etmek
 • Mükemmeliyetçilik, Her Şeyi Ertelemek, Hayır Diyememek, Kararsızlık, Bireysel Hedeflerin Belirsizliği, Önceliklerin Belirsizliği, Kendine Aşırı Güven, Özgüven Eksikliği, İşleri Delege Edememek Gibi Kişisel Zaman Tuzaklarını Ele Almak
 • Katılımcılara Young Şema Ölçeğini Uygulamak ve Katılımcıların Kendilerinde Var Olan Şemalarına İlişkin Farkındalık Kazanmalarını Sağlamak
 • Şema Terapi’ Ye Giriş Yaparak, Zamanı Yönetme Konusunda Kişi Üzerinde Etkili Olan Şemaları (Temel İnançları) Ele Almak
 • Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Düşüncelerimizin Hayatımıza Olan Etkilerini Fark Ederek, Daha Gerçekçi Düşünebilmeyi Öğrenmek
 • Öncelikleri Belirlemenin Önemine Değinme ve Zaman Kaybına Yol Açan Davranış, Alışkanlık Ve Etkinlikler Konusunda Farkındalık Kazanma
 • Zamanı Yönetebilme Konusunda Önemli Bir İşlevi Olan “Zihin Haritaları” Tekniğini Öğrenme
 • Zihin Haritaları Tekniği ile Öncelikleri Belirleme (Acil Ve Önemli İşleri Ayırabilme), Kendine Hedefler Koyabilme, Gerektiğinde Hayır Diyebilme, Erteleme Davranışını Ortadan Kaldırabilme ile İlgili Alıştırmalar Yapma
 • Kendisi İçin Zaman Kaybına Neden Olan Zaman Tuzaklarıyla Nasıl Baş Edilebileceğine Yönelik Önleyici Stratejiler Oluşturma
 • Zamanı Yönetmeye Yararlanılabilecek Telefon Uygulamalarını Öğrenmek