İş'in Gurusu Olmak - Duygusal Zekanızı Geliştirerek Yeteneklerinizin Farkında Olun

İş'in Gurusu Olmak -  Duygusal Zekanızı Geliştirerek Yeteneklerinizin Farkında Olun

 

Duygusal zeka tüm deneyim ve birikimlerin bilgeliğe dönüşmesini sağlayan kabiliyet alanıdır. Analitik zekamızın anlam kazanması için yol gösterici olan “Duygusal Zeka”, etkili bir lider, iyi bir yönetici, mutlu bir insan, sevilen bir dost olmak için her yaşta geliştirilmeye açık en mütevazi destekleyicimizdir.

Zor durumlarla karşılaşmamak için sorunlardan kaçınmak değil, stratejiler geliştirmek gerekir. Duygusal zekası gelişmiş kişiler yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla baş etmede hayranlık verici yollardan geçerler. Dürtülerine sahip çıkabilir, yüksek motivasyonlu kalabilir, hedeflere ulaşmak için doğru yolları seçebilirler. En önemlisi de ilişkilerde uyumlu ve etkilidirler.

Fiziksel güç kazanmak için fiziksel antrenman yapmak gerektiği gibi, bu eğitimde de duygusal zekamızı geliştirmek için izleyebileceğimiz bilişsel ve duygusal antrenman programımızı oluşturuyoruz.

  • Duygusal Zekânın Doğası
  • Duygu Farkındalığı
  • Duygusal Deneyimleri Yorumlamak
  • İşleyen ( Analitik ) Belleği Engelleyen Duygular
  • Empati Kurabilmek ( Kökleri, Nörolojisi, Uygulama )
  • Kendini Doğru Değerlendirmek – Öz Bilinç
  • Olumlu Stres Düzeyini Bulmak
  • İçsel Motivasyonu Anlamak Ve Doğru Yönetmek
  • Sosyal Beceriler Geliştirme – Engelleri Fark Etme