İnsan 4.0 - Teknolojide İnsan Boyutu - Çalışanlar İçin

İnsan 4.0 - Teknolojide İnsan Boyutu - Çalışanlar İçin

 

18.nci yüzyılda buhar gücüyle başlayan sanayi devrimleri, 20.nci yüzyıl başında iş yapış teknikleri devrimi, 1970'li yıllarda bilgisayar kontrollü otomasyon ve günümüzde de internet tetikli, insan- makine, makine- makine iletişimli bir teknoloji devrimi olan “Sanayi 4.0” ile devam etmektedir. Sanayi 4.0 değişimin kendisinde değişimi getirmektedir. Kurumlar için ölçümü ve uygulaması teknolojik niteliklere dayanmakta, insanoğlunun teknolojiye uyumu ise gelişmeye açık bir alan olarak durmaktadır. Bu eğitimde; “mühendislik” ve “psikolojik” bakış açılarını temsilen 2 farklı eğitmen ile Sanayi 4.0'da değişimin yeni boyutunun yöntemsel ve psikolojik yönlerini, yani insanoğlunun teknolojiyle başa çıkma sürecini, interaktif uygulamalarla ele alacağız.

 

 • Sanayi 4.0 Kurum Nitelikleri
  • Müşteri İlişkileri
  • Veri Toplama Ve Analizi
 • Teknolojik Değişimin İnsan Tarafı
  • Değişime Direnç
  • Değişim Engelleri
 • Sanayi 4.0 İnsan Nitelikleri
  • Dijital IQ
   • Bireysel Dijital IQ Parametrelerinin Değerlendirilmesi
  • Etkin İletişim
  • Kişisel Zamana Uyumda Süreklilik
   • Zaman Psikolojisi
   • Sürekli (On-Time) Zamana Uyumda Baş Etme Yöntemleri
   • Zamana Hızlı Ayak Uydurmada Beyin İşlevleri
   • Psikolojik Dayanıklılık
   • Mindfulness ( An Ve Farkındalık )
  • Yaratıcı Ve Esnek Düşünme
   • Düşünme Mekanizmasının Nöro-Psikolojik Temelleri
   • Pozitif Psikoloji Uygulamaları
  • Veri Analizi Ve Karar Verme
 • Sanayi 4.0 Değişimde Değişim
  • Kurumsal Bütünlük
  • Yeni Ekip Anlayışı
   • Teknolojik Ve Sanal Ekipler
   • Ekiplerdeki İnsani İhtiyaçların Dönüşümü