Kurumsal Değişim - Değişimde Psikoloji

Kurumsal Değişim - Değişimde Psikoloji

Kurumsal değişim çalışanları farklı şekillerde etkiler. Bu farklılıkları göz önünde bulundurarak psikolojik süreçleri en iyi şekilde yönetebilmeleri için kurumunuza ve çalışanlarınıza; kendini tanıma, değişime karşı
direnç, değişime karşı korku ve kaygılarımız, otomatik düşüncelerimiz, önyargılarımız, esneklik, psikolojik dayanıklılık gibi değişim ile ilgili neler hissedildiğine göre özel eğitimler hazırlanmaktadır.